Signatári

 

Spolu 346 signatárov.

PSYCHIATRI

 1. Doc. MUDr. Alojz Rakús, psychiater, vysokoškolský pedagóg
 2. Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., psychiatrička, vysokoškolský pedagóg
 3. Doc. MUDr. Mária Ondriášová, PhD., psychiatrička, vysokoškolská pedagogička
 4. MUDr. Milena Drímalová, PhD., psychiatrička, vysokoškolský pedagóg
 5. MUDr. Alena Mažgútová, PhD., psychiatrička, vysokoškolská pedagogička
 6. MUDr. Igor Smelý, PhD., psychiater, psychoterapeut, vysokoškolský pedagóg
 7. MUDr. Andrea Čerňanová, PhD., psychiatrička, vysokoškolská pedagogička
 8. MUDr. Ivan André, CSc., psychiater, sexuológ (primár)
 9. MUDr. Dalibor Janoška, psychiater (primár)
 10. MUDr. Izabela Mátéffy, psychiaterička (primár)
 11. MUDr. Marianna Koníková, psychiatrička (primár)
 12. MUDr. Peter Korcsog, psychiater a psychoterapeut, (primár)
 13. MUDr. Radovan Hrubý, PhD., neuropsychiater
 14. MUDr. Michaela Weidlichová, PhD., psychiatrička
 15. MUDr.Martina Paulinyová, PhD., detská psychiatrička
 16. MUDr. Daniela Hrtúsová, psychiatrička
 17. MUDr. Jana Galvánková, detská psychiatrička
 18. MUDr. Dárius Chochol, psychiater
 19. MUDr. Marianna Kahancová, psychiatrička
 20. MUDr. Anna Kováčová, detská psychiatrička
 21. MUDr. Mehria Margočová, psychiatrička
 22. MUDr. Daniel Múdry, psychiater
 23. MUDr. Martin Naď, detský psychiater, pediater
 24. MUDr. Veronika Petrušová, psychiatrička
 25. MUDr. Iveta Rjašková, pediater, pedopsychiater
 26. MUDr. Veronika Rumanová, psychiater pre deti a dorast
 27. MUDr. Stanislav Tomovčík, detský psychiater
 28. MUDr. Mária Turáková, psychiatrička
 29. MUDr. Mária Zavadilová, psychiatrička
 30. MUDr. Tomáš Rakús, psychiater
 31. MUDr. Eva Bubeníková , psychiatrička
 32. MUDr. Mária Krížová, psychiatrička
 33. MUDr. Jozef Vido, psychiater
 34. MUDr. Ján Bernát, psychiater
 35. MUDr. Katarína Hubčíková, neuropsychiatrička
 36. MUDr. Zuzana Olosová, psychiatrička
 37. MUDr. František Petrík, psychiater
 38. MUDr. Juraj Lexmann, psychiater
 39. MUDr. Jozef Radzo, psychiater
 40. MUDr. Viera Domeniková, pediater a pedopsychiater
 41. MUDr. Anna Zubková, psychiatrička
 42. MUDr. Michal Bolehradský, psychiater
 43. MUDr. Eduard Gemza, psychiater
 44. MUDr. Darina Hrabovská, psychiatrička
 45. MUDr. Ingrid Jandová, psychiatrička
 46. MUDr. Andrea Kovácsová, psychiatrička
 47. MUDr. Michal Ohrablo, psychiater
 48. MUDr. Viktor Segeda, psychiater
 49. MUDr. Rastislav Korba, psychiater
 50. MUDr. Karol  Hollý, psychiater
 51. MUDr. Mária Janíčková, detská psychiatrička
 52. MUDr. Juraj Markovič, neurológ a psychiater

PSYCHOLÓGOVIA

 1. Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. psychológ, vysokoškolský profesor v odbore pedagogická psychológia
 2. Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., psychologička, vysokoškolská profesorka v odbore psychológia
 3. Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 4. Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., špeciálny a liečebný pedagóg, psychoterapeut
 5. Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., psychologička a vysokoškolská pedagogička
 6. Doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 7. Doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 8. Doc. Mgr. Peter Halama, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
 9. Doc. Mgr. Peter Babinčák, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
 10. Doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 11. RNDr. Mgr.Dušan Kešický, PhD., klinický psychológ, súdny znalec, vysokoškolský pedagóg
 12. PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 13. PhDr. Katarína Vidová, PhD., detská klinická psychologička
 14. PhDr. Iveta Schusterová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 15. PhDr. Marián Špajdel, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
 16. PhDr. Mgr. Františka Diblíková, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 17. PhDr. Mária Homolová, PhD, klinická psychologička, vysokoškolský pedagóg
 18. Mgr. Mária Dědová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
 19. Mgr. Mário Schwarz, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg, mediátor
 20. Mgr. Peter Marman, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
 21. Mgr. Juraj Holdoš, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
 22. Mgr. Štefan Žarnay, PhD. MSMF, psychológ
 23. Mgr. Michal Tesař, PhD, DiS., klinický psychológ specializace v pedopsychiatrii
 24. Mgr. Peter Krajmer, PhD., klinicky psycholog
 25. PhDr. Zuzana Machajová, PhD.,  detský psychológ, psychoterapeut
 26. PhDr. Viera Diešková, CSc., detská a sociálna psychologička
 27. Mgr. Lucia Drábiková, PhD., psychologička
 28. Mgr. Mária Hatoková, PhD., psychologička, Gestalt psychoterapeutka
 29. Mgr. Jana Kunová, PhD., psychológ
 30. Dott. Lívia Kvašná, PhD., klinická psychologička
 31. PhDr. Martin Balko, klinický psychológ
 32. Mgr. Ján Jurášik, psychológ
 33. Mgr. Mária Verešová, psychologička
 34. Mgr. Veronika Schmidtová, psychologička
 35. Mgr. Michala Bieleková, psychologička
 36. Mgr. Alica Bulasová, klinická psychologička
 37. Mag. Martina Čarná, klinická psychologička
 38. Mgr. Mária Durcová, psychologička
 39. Mgr. Monika Ginzeriová, detská klinická psychologička
 40. Mgr. Monika Fialová,  školská psychologička
 41. Mgr. Peter Michančo, detský klinický psychológ
 42. Mgr. Katarína Gromošová, psychologička
 43. Mgr. Mária Hajduchová, psychológ
 44. PhDr. Mária Humeníková, klinický psychológ, psychoterapeut
 45. Mgr. Lucia Husárová, psychologička
 46. Mgr. Zuzana Chabadová, školská psychologička
 47. Mgr. Katarína Klincová, psychologička
 48. Mgr. Dana Kováčová, psychológ
 49. Mgr. Zuzana Kureková, psychologička,
 50. Mgr. Elena Lamačková, psychologička, manželské a rodinné poradenstvo
 51. Mgr. Martin Miler, klinický psychológ, psychoterapeut
 52. Mgr. Iva Mocaková, klinická psychologička a psychoterapeutka
 53. Mgr. Katarína Plančárová, psychologička
 54. Mgr. Karol Pollák, psychológ a psychoterapeut
 55. Mgr. Alexandra Stanislavová, psychológ
 56. Mgr. Daniela Boteková, psychológ
 57. PhDr. Elena Speváková, klinický psychológ
 58. PhDr.Marián Garbár, klinický psychológ
 59. PhDr. Alena Mizáková, psychologička
 60. Mgr. Marta Gašparíková, psychologička
 61. Mgr. Oľga Šupalová, klinická psychologička a terapeut
 62. Mgr. Peter Hvorka, psychológ
 63. PhDr. Peter Šulák, klinický psychológ
 64. Mgr. Ľubomír Harinek, psychológ
 65. Mgr. Stanislava Batunová, psychologička
 66. Mgr. Magda Biznárová, psychologička
 67. Mgr. Zuzana Pechanová, psychologička
 68. PhDr. Zuzana Zacharová, psychologička
 69. PhDr Peter Šulák, psychológ
 70. Mgr. Šarlota Seboková, klinická psychologička a terapeut
 71. Ing. et Mgr. Lucia Bukovanová, psychológ
 72. PhDr. Dušan Selko, psychológ
 73. Mgr. Iveta Snitková, psychológ a psychoterapeut
 74. Mgr. Balážová Petronela, klinický psychológ, psychoterapeut
 75. PhDr. Maria Benova, psychologička
 76. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná, detská psychologička

Lekári rôznej odbornej špecializácie

 1. Dr.h.c. mult. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. FRSP, FACP, lekár a vysokoškolský profesor v oblasti infektológia
 2. Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., internista, klinický farmakológ, hepatológ a bioetik
 3. Prof. MUDr. ThDr. Ján Ďačok SJ, PhD., internista, teológ,  bioetik, vysokoškolský profesor.
 4. Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc., lekár a vysokoškolský profesor v odbore neurológia
 5. Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., lekárka a vysokoškolská profesorka v odbore neurofyziológia
 6. Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., lekárka a vysokoškolská profesorka v odbore patologická anatómia
 7. Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., chirurg a vysokoškolský profesor v odbore špecialná chirurgia
 8. Prof. MUDr. Katarína Furková, CSc., pediatrička, vysokoškolská profesorka v odbore pediatria
 9. Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., pediater, vysokoškolský profesor v odbore pediatria
 10. Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., pediatrička a vysokoškolská profesorka v odbore pediatria
 11. Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., lekárka a vysokoškolská profesorka v odbore patofyziológia
 12. Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., lekár a vysokoškolský profesor v oblasti zdravotníckeho managementu
 13. Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD. MFSC, FESC, lekár a vysokoškolský profesor v odbore kardiológia
 14. Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr.SVS , internista, vysokoškolský profesor v odbore hepatológia
 15. Prof. MUDr. Vladimír Milovský CSc, lekár a profesor v odbore detská kardiológia
 16. Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., lekárka a vysokoškolská profesorka
 17. Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., lekár a vysokoškolský profesor
 18. Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., lekár a profesor v odbore interná medicína a kardiológia
 19. Doc. MUDr. Jozef Domenik, lekár a dekan fakulty zdravotníctva
 20. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, lekár v odbore neurológia (primár)
 21. MUDr. Mária Žilínková, lekár v obore onkológia, (primár)
 22. Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD., pediatrický kardiológ a vysokoškolský pedagóg
 23. Doc. MUDr. Viliam  Žilínek, CSc., pediater a vysokoškolský pedagóg
 24. Doc. MUDr. Július Chramec, PhD., gynekológ, vysokoškolský pedagóg v odbore gynekológia
 25. Doc. MUDr. ThLic. Marián Mráz, PhD., vysokoškolský pedagóg
 26. Doc. MUDr. CSc. Ján Porubský, lekár, vysokoškolský pedagóg
 27. MUDr. Michal Troščák, CSc, neurológ a vysokoškolský pedagóg v oblasti neurológia
 28. Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc, onkológ, LFUK a Národný onkologický ústav
 29. Doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD., lekár v odbore neurológia
 30. MUDr. Štefan Sivák, PhD, neurológ, vysokoškolský pedagóg
 31. MUDr. Andrej Janco, lekár a prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov
 32. MUDr. Jana Trizuljaková, PhD., lekárka a vysokoškolská pedagogička v obore etika v medicíne
 33. MUDr. Iveta Lisá, CSc., neurologička, vysokoškolská pedagogička
 34. MUDr. Mária Mojzešová, PhD., lekárka a vysokoškolská pedagogička
 35. MUDr. Eva Mazánová, lekárka, vysokoškolská pedagogička
 36. MUDr. Mária Vidošovičová, lekárka, vysokoškolská pedagogička
 37. MUDr.Vanda Mikulášová, lekárka a vysokoškolská pedagogička
 38. MUDr. Benedikt Trnovec, asistenčný lekár v odbore neurochirurgia
 39. MUDr. Natália Kubrická, lekár v oblasti detskej infektológie
 40. MUDr. Danica Hlavová, všeobecná lekárka pre dospelých
 41. MUDr. Mgr. Štefan Paľúch, lekár anesteziológ
 42. MUDr. Róbert Králik, PhD., lekár, chirurg
 43. MUDr. Marián Príbelský, CSc., lekár
 44. MUDr. Anna Svitková, PhD., pediatrička
 45. MUDr. Rastislav Važan, PhD., lekár fyziológ
 46. MUDr. Hilda Sajgalikova, PhD., lekárka v oblasti hematológie
 47. MUDr. Bibza Jaroslav, PhD., detský chirurg
 48. MUDr. Milan Šudák, PhD., detský chirurg
 49. MUDr. Peter Hlava, MBA., pediater
 50. MUDr. Orlovský František, lekár, chirurg
 51. MUDr. Ľubor Bajzík, internista a gastroenterológ
 52. MUDr. Magdaléna Perichtová, neurochirurgička
 53. MUDr. Elena Auxtová, pediatrička
 54. MUDr. Vrabeľová Terézia, lekár
 55. MUDr. Daniel Dyttert, lekár
 56. MUDr. Katarína Cipová, lekár
 57. MUDr. Jana Čajková, pediatrička
 58. MUDr. Daniela Drábová, praktický lekár pre dospelých
 59. MUDr. Jana Fülöpová, lekárka
 60. MUDr. Magdaléna Fulová, praktický lekár pre dospelých
 61. MUDr. Ivan Galvánek, lekár
 62. MUDr. Anna Galvánková, lekárka
 63. MUDr. Peter Gdovin, lekár
 64. MUDr. Marián Holda, lekár
 65. MUDr. Andrej Hrádocký, pediater
 66. MUDr. Jarmila Hricáková, detský neurológ
 67. MUDr. Andrea Kopániová, lekárka v odbore neurológia
 68. MUDr. Katarína Hudáčová, lekárka v odbore interná medicína
 69. MUDr. Eleonóra Chvojková, lekár
 70. MUDr. Adriana Jenčíková, lekárka v odbore fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia
 71. MUDr. Mariana Karasová, neurologička
 72. MUDr. Marián Kozlovský, kardiológ
 73. MUDr. Mária Križová, lekárka
 74. MUDr. Miroslav Murgaš, detský neurológ
 75. MUDr. Zuzana Murgašová, oftalmologička
 76. MUDr. Veronika Otrubová, neurologička
 77. MUDr. Miroslav Paľko, lekár
 78. MUDr. Zuzana Pechočiaková, detská lekárka
 79. MUDr. Ján Petruška, lekár
 80. MUDr. Mária Prívarová, lekárka v odbore internej medicíny a infektológia
 81. MUDr. Andrea Redhammerová, lekárka v odbore interná medicína
 82. MUDr. Ing Katarína Sládeková, lekárka v odbore fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia
 83. MUDr. Jaroslav Sumbal, kardiológ
 84. MUDr. Juraj Toth, neurológ
 85. MUDr. Svorad Trnovec, lekár v odbore neurochirurgia
 86. MUDr. Kristína Visolajská, detská lekárka
 87. MUDr. Peter Visolajský, detský lekár
 88. MUDr. Ivan Wallenfels, gynekológ
 89. MUDr. Mária Žovicová, lekárka ORL
 90. MUDr. Marek Krajčí, pediater a detský kardiológ
 91. MUDr. Kamila Krajčíová, lekárka v odbore pediatria
 92. MUDr. Alena Jancová, lekárka v odbore pediatria
 93. MUDr. Pavel Bician, detský hematológ a onkológ
 94. MUDr. Viera Krajčiová, lekárka v odbore pediatria
 95. MUDr. Igor Koník, lekár v odbore neurológia
 96. MUDr. Pavol Pečovský, lekár
 97. MUDr. Juraj Ďurina, lekár
 98. MUDr. Veronika Ďurinova, lekárka
 99. MUDr. Kristína Halmová, lekárka
 100. MUDr. Anna Bibzová, lekárka
 101. MUDr. Rudolf Botek, lekár
 102. MUDr. Zuzana Styková, lekárka
 103. MUDr. Eva Nevická, lekárka
 104. MUDr. Dorota Kolková, lekár
 105. MUDr. Hana Chrvalova, lekar
 106. MUDr. Anna Koniarová, lekárka
 107. MUDr. Andrea Krajčová, lekárka
 108. MUDr. Ingrid Borsíková, lekár
 109. MUDr. Karol Borsík, lekárka
 110. MUDr. Kolčák Bohuslav, všeobecný lekár pre deti a dorast
 111. MUDr. Mária Petríková, lekárka v odbore pediatria
 112. MUDr. Patrícia Porubská, lekárka v odbore pediatria
 113. MUDr. Ľubomír Miškovič, infektológ, pedoinfektológ
 114. MUDr. Mgr. Alena Bartková, lekárka
 115. MUDr. Jozef König, lekár v odbore ORL a logopédia
 116. MUDr. Alena Senderakova, lekárka v odbore pediatria
 117. MUDr. Dušan Rybár, lekár v odbore anesteziológia, intenzívna medicína
 118. MUDr. Peter Winter, lekár v odbore chirurgia
 119. MUDr. Ján Milčák lekár v odbore všeobecné, interné, sociálne lekárstvo

Pedagógovia

 1. Dr.h.c. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., filozóf, vysokoškolský profesor v obore filozofia
 2. Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., vysokoškolská profesorka v odbore rodinná výchova, sociálne limity vo výchove
 3. Prof. RNDr. Peter Holec, CSc., vysokoškolský profesor v odbore pedagogika
 4. Prof. Ing. PhDr. Ladislav Bučko, PhD., vysokoškolský profesor v odbore socialnej práce
 5. Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD., vysokoškolská profesorka v odbore etiky a morálnej filozofie
 6. Prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., vysokoškolská profesorka v oblasti filozófie
 7. Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., vysokoškolský profesor v odbore literárnych vied
 8. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, vysokoškolský profesor v odbore ekonomiky a manažmentu v zdravotníctve
 9. Prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc., spisovateľ a literárny vedec, vysokoškolský pedagóg
 10. Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD, vysokoškolská pedagogička, katedra verejného zdravotníctva (vedúca katedry)
 11. Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore etika (prodekan)
 12. Doc. PaedDr. Zuzana Sláviková, PhD., vysokoškolská pedagogička v odbore pedagogika
 13. Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore liečebná pedagogika
 14. Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH., vysokoškolská pedagogička v odbore verejné zdravotníctvo
 15. Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore socialná práca
 16. Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc., vysokoskolsky pedagóg v odbore masmedialne studia
 17. Doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore ošetrovatelstvo
 18. Doc. PaedDr. Mgr. Pavol Tománek, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore pedagogika
 19. Doc. RNDr Jaroslava Brincková, CSc., vysokoškolská pedagogička
 20. Doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore biológ – botanik
 21. PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore pedagogika
 22. PhDr. Eva Orbanová, PhD., vysokoškolská pedagogička v oblasti etiky a morálnej filozofie
 23. PaedDr. Michal Loncko, PhD., vysokoškolský učiteľ v odbore pedagogika
 24. PaedDr. Ján Dravecký, PhD., vysokoškolský učiteľ v odbore pedagogika
 25. PaedDr., ThDr. Hana Šimčíková, PhD., vysokoškolský pedagóg
 26. Mgr. Marek Čikel, vysokoškolský pedagóg v odbore filozofia, člen IGPP
 27. Mgr. Katarína Bačíková, et Mgr. MPH MHA, odborníčka na verejné zdravotníctvo
 28. Mgr. Jozef Bugár, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore filozofia
 29. Mgr. Ivan Podmanický,PhD., pedagóg, vysokoškolský učiteľ v oblasti etickej výchovy
 30. Mgr. Martin Brestovanský PhD, pedagóg, vysokoškolský učiteľ v oblasti etickej výchovy
 31. Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore didaktiky
 32. Mgr. Daniela Burdová, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore slovenská literatúra
 33. Mgr. Lenka Regrutová, PhD., vysokoškolská pedagogička
 34. Mgr. Ivana Parcová, PhD., vysokoškolský pedagóg
 35. Mgr. Adela Mitrová, PhD., vysokoškolská pedagogička v odbore teória a dejiny divadla
 36. Mgr. Tomáš Kopták, Phd., vysokoškolský pedagóg v oblasti archeológia a historik umenia
 37. PaedDr. Róbert Slotka, PhD., vysokoškolský pedagóg
 38. PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH, MHA,  vysokoškolský pedagóg
 39. PhDr. Františka Čechová, PhD., vysokoškolská pedagogička a historička
 40. PhDr. Paulína Hudáková, PhD., vysokoškolská pedagogička
 41. PhDr. Ján Pavlíček, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore socialna práca
 42. PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD, pedagogička
 43. PhDr. Silvia Medlenová, vysokoškolská pedagogička
 44. PhDr. Dagmar Rusnáková, vysokoškolský pedagóg
 45. ThDr. Ing. Anton Babjak, PhD., vysokoškolský pedagóg
 46. Ing. Marek Drimal, PhD., vysokoškolský pedagóg
 47. Ing. Vilibalda Darmová, PhD, vysokoškolský pedagóg
 48. Mgr. Ing. Karol Žák, CSc., pedagóg, riaditel školy
 49. PaedDr. Jozef  Šimko, riaditeľ školy
 50. PaedDr. Dušana Priehradná, špeciálna a liečebná pedagogička
 51. PaedDr. Anna Vozárová, špeciálny pedagóg
 52. PaedDr. Katarína Repická, špecialna pedagogička
 53. PaedDr. Michal Mikula, liečebný pedagóg
 54. PhDr. Mária Kumorovitzová, liečebná pedagogička
 55. PhDr. Mgr. Terézia Pružinová, klinický logopéd
 56. PhDr. Mgr. Eva Obšuthová, klinický logopéd
 57. PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD., pedagóg
 58. Mgr. Petra Muráriková, PhD., pedagóg v odbore etika
 59. Mgr. Veronika Fábryová, PhD., pedagogička
 60. Mgr. Anna Paštrnáková, sociálny pedagóg
 61. ThLic. Marián Valábek, SDB, pedagóg
 62. Mgr. Ján Vojtek, pedagóg
 63. Ing. Terézia Lenczová, pedagogička a výskumníčka v sociálno-ekonomickom výskume
 64. Mgr. Katarína Čurillová, pedagóg, riaditeľka školy
 65. Mgr. Dana Izakovičová, pedagóg
 66. Mgr. Vladimír Kopec, pedagóg
 67. Mgr. Jozef Šrobár, špeciálny pedagóg
 68. Mgr. Monika Boričová, špeciálna pedagogička
 69. Mgr. Oľga Handzová, špeciálna pedagogička
 70. Mgr. Imrich Juraj, špeciálny pedagóg
 71. Mgr. Eva Lauková, špeciálna pedagogička
 72. Mgr. Zuzana Ofúkaná, liečebná pedagogička a sociálna pracovníčka
 73. Ing. arch. Jozef Baláž, PhD., pedagóg
 74. Mgr. Marek Čikel, pedagóg
 75. Mgr. Alena Barkyová, špeciálna pedagogička
 76. Mgr. Magdaléna Benešová, pedagogička
 77. PaedDr. Peter Hámor, pedagóg
 78. PaedDr. Eva Melcerová, pedagogička
 79. PaedDr. Lucia Takáčová, pedagogička
 80. Mgr. Lucia Truchlá Noemi, pedagogička
 81. Mgr. Adriana Kentošová, pedagogička
 82. Mgr. Alžbeta Švecová, pedagogička
 83. Mgr. Martina Vachová, pedagogička
 84. Mgr. Lucia Bíliková, pedagogička
 85. Mgr. Ľubomíra Válková, pedagogička
 86. Mgr. Kamil Bartko, socialný pedagóg
 87. Ing. Anton Palaščák, vychovávateľ v detskom domove

Biológovia a sociológovia

 1. Prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., sociológ, vysokoškolský profesor v odbore sociológia
 2. Doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD., biológ a vysokoškolský pedagóg
 3. Doc. RNDr. Karol Erdelský, CSc., biológ a vysokoškolský pedagóg
 4. Doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., prírodovedec a vysokoškolský pedagóg
 5. Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., vysokoškolský pedagóg
 6. JUDr. PhDr. Peter Ďurkovský, PhD., Národné centrum prevencie sociálnej patológie
 7. Mgr. Vladena Bauerová, PhD, biologička, vysokoškolský pedagóg v odbore molekulárna biológia
 8. PhDr. Mgr. Alena Dušatková, sociológ viceprezidentka Rady pre práva dieťaťa SR
 9. Mgr. Michal Kratochvíla, PhD., sociológ, vysokoškolský pedagóg
 10. PhDr. Roman Kollár, PhD., sociológ, vysokoškolský pedagóg
 11. PhDr. Peter Gajdoš, PhD., sociológ, vysokoškolský pedagóg
 12. RNDr. Oľga Erdelská, DrSc., biologička

 

VYSVETLÍVKY
kurzíva
– osoby pridané po zverejnení výzvy 2.6.2014

Spolu 346 signatárov.

Advertisement